برخی از مشتریان دولتی و خصوصی

وزارت کشور www.moi.ir
داده ورزی سداد(بانک ملی) www.sadadco.com
ساختمان مرکزی بانک پارسیان www.parsian-bank.com
دبیرخانه بین المجالس کشورهای اسلامی
پتروشیمی جم www.jpcomplex.com
پتروشیمی زاگرس www.zpcir.com
پتروشیمی غدیر www.gpc.ir
کمیته بین المللی صلیب سرخ ایران www.icrc.org
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی www.taghrib.org
اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران www.iccima.ir
بنیاد ملی نخبگان www.bmn.ir
مرکز تحقیقات انتقال خون www.ibto.ir
تجارت الکترونیک پارسیان www.pec.ir
مترو تهران www.tehranmetro.com
هلیکوپتر سازی ایران www.hesa.ir
شرکت نفت www.nioc.ir
بیمارستان لاله تهران www.laleh-hospital.com
بیمارستان صارم www.saremhospital.org
بیمه پارسیان www.parsianinsurance.ir
بیمه سینا www.sinainsurance.com