افتتاح نمایشگاه موبایل و تبلت سامسونگ

وليعصر- بالاتر از ميدان ونک- برج نگار- طبقه همکف

0

DAYS

0

HOURS

0

MINUTES

0

SECONDS

نمایش لیست / شبکه ای
نمایش
مرتب سازی
Mohammad Barkhi
samsung 29"
نوع محصول : samsung 29"
مدل محصول : 29xl90 pt
سریال محصول : 29xl90 pt-39j07
قیمت پیشنهادی : 6000000
تلفن همراه: 09126674435
تلفن ثابت : 02636674435
مدت کارکرد : 4 سال
تاریخ درج آگهی : 1392-8-23
مرتضی رمضانعلی
تلویزیون29 اینچ بامیز
نوع محصول : تلویزیون29 اینچ بامیز
مدل محصول : پلانو
سریال محصول :
قیمت پیشنهادی : 4500000
تلفن همراه: 09195782926
تلفن ثابت :
مدت کارکرد : دست دوم
تاریخ درج آگهی : 1392-8-7
رضا علیزاده
تبلت
نوع محصول : تبلت
مدل محصول : GT- N 8000
سریال محصول : RF1D61AP3QN
قیمت پیشنهادی : 1500000
تلفن همراه: 09121388708
تلفن ثابت : 021
مدت کارکرد : 1 ماه
تاریخ درج آگهی : 1392-8-7
فروشگاه سیب سرخ
مانیتور 3D
نوع محصول : مانیتور 3D
مدل محصول : 2233RZ
سریال محصول : --
قیمت پیشنهادی : 8/000/000R
تلفن همراه: --
تلفن ثابت : 88946757
مدت کارکرد : نمایشگاهی درجه 1
تاریخ درج آگهی : 1392-7-30
شاىان فاطمى
ال اى دى
نوع محصول : ال اى دى
مدل محصول : "40
سریال محصول : 55sr561
قیمت پیشنهادی : توافقى
تلفن همراه: 09139595392
تلفن ثابت : -
مدت کارکرد : هنوز اکبنده
تاریخ درج آگهی : 1392-7-28
مهدی فخار
samsung bluray
نوع محصول : samsung bluray
مدل محصول : d5900
سریال محصول : 12454
قیمت پیشنهادی : 295000
تلفن همراه: 09158336582
تلفن ثابت : 05328234457
مدت کارکرد : اکبند
تاریخ درج آگهی : 1392-7-27
فروشگاه سیب سرخ
مانیتور
نوع محصول : مانیتور
مدل محصول : C23A550U
سریال محصول : --
قیمت پیشنهادی : 8/000/000R
تلفن همراه: --
تلفن ثابت : 88946757
مدت کارکرد : نمایشگاهی درجه 1
تاریخ درج آگهی : 1392-7-16
فروشگاه سیب سرخ
مانیتور صنعتی
نوع محصول : مانیتور صنعتی
مدل محصول : XL 20
سریال محصول : --
قیمت پیشنهادی : 12/000/000R
تلفن همراه: --
تلفن ثابت : 88946757
مدت کارکرد : نمایشگاهی درجه 1
تاریخ درج آگهی : 1392-7-16
فروشگاه سیب سرخ
مانیتور
نوع محصول : مانیتور
مدل محصول : 970P
سریال محصول : --
قیمت پیشنهادی : 3/700/000R
تلفن همراه: --
تلفن ثابت : 88946757
مدت کارکرد : نمایشگاهی درجه 1
تاریخ درج آگهی : 1392-7-16
فروشگاه سیب سرخ
مانیتور
نوع محصول : مانیتور
مدل محصول : 193P
سریال محصول : --
قیمت پیشنهادی : 3/700/000R
تلفن همراه: --
تلفن ثابت : 88946757
مدت کارکرد : نمایشگاهی درجه 1
تاریخ درج آگهی : 1392-7-16
فروشگاه سیب سرخ
مانیتور
نوع محصول : مانیتور
مدل محصول : 1710MP
سریال محصول : --
قیمت پیشنهادی : 3/400/000R
تلفن همراه: --
تلفن ثابت : 88946757
مدت کارکرد : نمایشگاهی درجه 1
تاریخ درج آگهی : 1392-7-16
فروشگاه سیب سرخ
مانیتور
نوع محصول : مانیتور
مدل محصول : 242MP
سریال محصول : --
قیمت پیشنهادی : 5/500/000R
تلفن همراه: --
تلفن ثابت : 88946757
مدت کارکرد : نمایشگاهی درجه 2
تاریخ درج آگهی : 1392-7-16
فروشگاه سیب سرخ
مانیتور
نوع محصول : مانیتور
مدل محصول : B2430
سریال محصول : --
قیمت پیشنهادی : 6/500/000R
تلفن همراه: --
تلفن ثابت : 88946757
مدت کارکرد : نمایشگاهی درجه 1
تاریخ درج آگهی : 1392-7-16
فروشگاه سیب سرخ
مانیتور
نوع محصول : مانیتور
مدل محصول : B2440MH
سریال محصول : --
قیمت پیشنهادی : 6/500/000R
تلفن همراه: --
تلفن ثابت : 88946757
مدت کارکرد : نمایشگاهی درجه 1
تاریخ درج آگهی : 1392-7-16
فروشگاه سیب سرخ
مانیتور
نوع محصول : مانیتور
مدل محصول : 2443BWX
سریال محصول : --
قیمت پیشنهادی : 6/500/000R
تلفن همراه: --
تلفن ثابت : 88946757
مدت کارکرد : نمایشگاهی درجه 1
تاریخ درج آگهی : 1392-7-16
فروشگاه سیب سرخ
مانیتور
نوع محصول : مانیتور
مدل محصول : 27AB50D
سریال محصول : --
قیمت پیشنهادی : 11/500/000R
تلفن همراه: --
تلفن ثابت : 88946757
مدت کارکرد : نمایشگاهی درجه 1
تاریخ درج آگهی : 1392-7-16
فروشگاه سیب سرخ
مانیتور صنعتی
نوع محصول : مانیتور صنعتی
مدل محصول : 245T
سریال محصول : --
قیمت پیشنهادی : 16/000/000R
تلفن همراه: --
تلفن ثابت : 88946757
مدت کارکرد : نمایشگاهی درجه 1
تاریخ درج آگهی : 1392-7-16
فروشگاه سیب سرخ
مانیتور
نوع محصول : مانیتور
مدل محصول : 2233
سریال محصول : --
قیمت پیشنهادی : 5/800/000R
تلفن همراه: --
تلفن ثابت : 88946757
مدت کارکرد : آکبند
تاریخ درج آگهی : 1392-7-16
فروشگاه سیب سرخ
مانیتور
نوع محصول : مانیتور
مدل محصول : 2243NWX
سریال محصول : --
قیمت پیشنهادی : 4/000/000R
تلفن همراه: --
تلفن ثابت : 88946757
مدت کارکرد : نمایشگاهی درجه 1
تاریخ درج آگهی : 1392-7-16
فروشگاه سیب سرخ
مانیتور
نوع محصول : مانیتور
مدل محصول : 2343NWB
سریال محصول : --
قیمت پیشنهادی : 4/800/000R
تلفن همراه: --
تلفن ثابت : 88946757
مدت کارکرد : نمایشگاهی درجه 1
تاریخ درج آگهی : 1392-7-16
فروشگاه سیب سرخ
مانیتور
نوع محصول : مانیتور
مدل محصول : P2350
سریال محصول : --
قیمت پیشنهادی : 4/800/000R
تلفن همراه: --
تلفن ثابت : 88946757
مدت کارکرد : نمایشگاهی درجه 1
تاریخ درج آگهی : 1392-7-16
فروشگاه سیب سرخ
مانیتور
نوع محصول : مانیتور
مدل محصول : BX2340
سریال محصول : --
قیمت پیشنهادی : 6/000/000R
تلفن همراه: --
تلفن ثابت : 88946757
مدت کارکرد : نمایشگاهی درجه 1
تاریخ درج آگهی : 1392-7-16
فروشگاه سیب سرخ
مانیتور
نوع محصول : مانیتور
مدل محصول : 2333SW
سریال محصول : --
قیمت پیشنهادی : 4/900/000R
تلفن همراه: --
تلفن ثابت : 88946757
مدت کارکرد : نمایشگاهی درجه 1
تاریخ درج آگهی : 1392-7-16
فروشگاه سیب سرخ
مانیتور
نوع محصول : مانیتور
مدل محصول : 215TW
سریال محصول : --
قیمت پیشنهادی : 3/900/000R
تلفن همراه: --
تلفن ثابت : 88946757
مدت کارکرد : نمایشگاهی درجه 1
تاریخ درج آگهی : 1392-7-16
فروشگاه سیب سرخ
مانیتور
نوع محصول : مانیتور
مدل محصول : 213T
سریال محصول : --
قیمت پیشنهادی : 3/900/000R
تلفن همراه: --
تلفن ثابت : 88946757
مدت کارکرد : نمایشگاهی درجه 1
تاریخ درج آگهی : 1392-7-16
فروشگاه سیب سرخ
مانیتور
نوع محصول : مانیتور
مدل محصول : 2232BW
سریال محصول : --
قیمت پیشنهادی : 4/000/000R
تلفن همراه: --
تلفن ثابت : 88946757
مدت کارکرد : نمایشگاهی درجه 1
تاریخ درج آگهی : 1392-7-16
فروشگاه سیب سرخ
مانیتور
نوع محصول : مانیتور
مدل محصول : BX 2247
سریال محصول : --
قیمت پیشنهادی : 4/000/000R
تلفن همراه: --
تلفن ثابت : 88946757
مدت کارکرد : نمایشگاهی درجه 1
تاریخ درج آگهی : 1392-7-16
فروشگاه سیب سرخ
مانیتور
نوع محصول : مانیتور
مدل محصول : BX 2240
سریال محصول : --
قیمت پیشنهادی : 4/000/000R
تلفن همراه: --
تلفن ثابت : 88946757
مدت کارکرد : نمایشگاهی درجه 1
تاریخ درج آگهی : 1392-7-16
فروشگاه سیب سرخ
مانیتور
نوع محصول : مانیتور
مدل محصول : P23700
سریال محصول : --
قیمت پیشنهادی : 5/000/000R
تلفن همراه: --
تلفن ثابت : 88946757
مدت کارکرد : نمایشگاهی درجه 1
تاریخ درج آگهی : 1392-7-16
فروشگاه سیب سرخ
مانیتور
نوع محصول : مانیتور
مدل محصول : 960B
سریال محصول : --
قیمت پیشنهادی : 5/900/000
تلفن همراه: --
تلفن ثابت : 88946757
مدت کارکرد : آکبند
تاریخ درج آگهی : 1392-7-16
فروشگاه سیب سرخ
مانیتور
نوع محصول : مانیتور
مدل محصول : 971P
سریال محصول : --
قیمت پیشنهادی : 5/900/000
تلفن همراه: --
تلفن ثابت : 88946757
مدت کارکرد : آکبند
تاریخ درج آگهی : 1392-7-16
فروشگاه سیب سرخ
مانیتور
نوع محصول : مانیتور
مدل محصول : 1963UW
سریال محصول : --
قیمت پیشنهادی : 4/800/000R
تلفن همراه: --
تلفن ثابت : 88946757
مدت کارکرد : آکبند
تاریخ درج آگهی : 1392-7-16
فروشگاه سیب سرخ
مانیتور
نوع محصول : مانیتور
مدل محصول : T1900
سریال محصول : -
قیمت پیشنهادی : 4/500/000R
تلفن همراه: 88946757
تلفن ثابت : 88946757
مدت کارکرد : آکبند
تاریخ درج آگهی : 1392-7-16
سید محمد موسوی
گوشی نوت 2
نوع محصول : گوشی نوت 2
مدل محصول : نوت 2
سریال محصول : 353627058103170
قیمت پیشنهادی : 1500000
تلفن همراه: 09191543025
تلفن ثابت : 02536634828
مدت کارکرد : 9ماه
تاریخ درج آگهی : 1392-7-11
ش نجفيان
تلويزيون ال اي دي - 3D
نوع محصول : تلويزيون ال اي دي - 3D
مدل محصول : 46ِD8880
سریال محصول : 0000
قیمت پیشنهادی : 30000000
تلفن همراه: 09133024189
تلفن ثابت : 031166637
مدت کارکرد : يكسال
تاریخ درج آگهی : 1392-6-27
محمدعلی مقامی
galexy tab2
نوع محصول : galexy tab2
مدل محصول : p3100
سریال محصول : 65429653257900764
قیمت پیشنهادی : توافقی
تلفن همراه: 09177071402
تلفن ثابت : 09177071402
مدت کارکرد : 7ماه کارکرده
تاریخ درج آگهی : 1392-6-25
mehdi naseri
GALAXY POCKET
نوع محصول : GALAXY POCKET
مدل محصول : GT_S5300
سریال محصول : 1234
قیمت پیشنهادی : 250
تلفن همراه: 09390600424
تلفن ثابت : 09390600425
مدت کارکرد : 1 هفته
تاریخ درج آگهی : 1392-6-25
ش نجفي
تلويزيون
نوع محصول : تلويزيون
مدل محصول : 46ِD8880
سریال محصول : 0000
قیمت پیشنهادی : 30000000
تلفن همراه: 09131161045
تلفن ثابت : ----
مدت کارکرد : يكسال
تاریخ درج آگهی : 1392-6-23
محمدرضا کاویانپور
تلویزیون
نوع محصول : تلویزیون
مدل محصول : 29 اینچ پلانو
سریال محصول : 123456
قیمت پیشنهادی : 450000
تلفن همراه: 09376247278
تلفن ثابت : 02634446945
مدت کارکرد : 4
تاریخ درج آگهی : 1392-6-21
tayebe hosseini
tablet
نوع محصول : tablet
مدل محصول : galaxy note 10 n8000
سریال محصول : 1234456789
قیمت پیشنهادی : 1.700.000 تومان
تلفن همراه: 09392745021
تلفن ثابت : 02136242424
تاریخ درج آگهی : 1392-6-12
نازیلا جمالی
ال ای دی  سامسونگ
نوع محصول : ال ای دی سامسونگ
مدل محصول : 46ES8880
سریال محصول : 000
قیمت پیشنهادی : 5.200.000 نومان
تلفن همراه: 09355667922
تلفن ثابت : 0
تاریخ درج آگهی : 1392-6-12
نازیلا جمالی
ماکرویو
نوع محصول : ماکرویو
مدل محصول : sami9s
سریال محصول : 00000
قیمت پیشنهادی : 1.100.000 تومان
تلفن همراه: 09355667922
تلفن ثابت : 000
تاریخ درج آگهی : 1392-6-12
اكبر صبوري
ال اي دي 3 بعدي
نوع محصول : ال اي دي 3 بعدي
مدل محصول : ال ای دی 40ES6950
سریال محصول : 0
قیمت پیشنهادی : 2 ميليون و دويست هزار
تلفن همراه: 09149490828
تلفن ثابت : 04413861276
تاریخ درج آگهی : 1392-6-3
سهراب پارسا
led 6960
نوع محصول : led 6960
مدل محصول : ES6960
سریال محصول : 0
قیمت پیشنهادی : 4200000
تلفن همراه: 09351316364
تلفن ثابت : محصول اکبند هست تا بحال باز نشده.
تاریخ درج آگهی : 1392-5-29
سیامک . محسنی
نوع محصول : بلوری3D
مدل محصول : D5900
سریال محصول : 5900
قیمت پیشنهادی : ت350000
تلفن همراه: 09195828420
تلفن ثابت : 77112593
تاریخ درج آگهی : 1392-5-28
نازیلا جمالی
یخچال ساید بای ساید
نوع محصول : یخچال ساید بای ساید
مدل محصول : فرنچ 4
سریال محصول : 00000
قیمت پیشنهادی : 8.200.000 تومان
تلفن همراه: 09123887952
تلفن ثابت : 26603847
تاریخ درج آگهی : 1392-5-27
کاربر میهمان
دوربین عکاسی10مگاپیکسلی
نوع محصول : دوربین عکاسی10مگاپیکسلی
مدل محصول : es55 با لرزشگيرديجيتال
سریال محصول : 11111111111
قیمت پیشنهادی : 150000تومان
تلفن همراه: 09111285541
تلفن ثابت : 09111285541
تاریخ درج آگهی : 1392-5-18
کاربر میهمان
تلویزیون ال سی دی
نوع محصول : تلویزیون ال سی دی
مدل محصول : B690
سریال محصول : 11111111111
قیمت پیشنهادی : 1500000 تومان
تلفن همراه: 09111285541
تلفن ثابت : 09111285541
تاریخ درج آگهی : 1392-5-18
کاربر میهمان
ال اي دي سه بعدي اسمارت
نوع محصول : ال اي دي سه بعدي اسمارت
مدل محصول : UA40"ES7770
سریال محصول : در دسترس نيست
قیمت پیشنهادی : 36000000ريال
تلفن همراه: 09362898638
تلفن ثابت : ندارم
تاریخ درج آگهی : 1392-5-9
حمیدرضا آذری
سینمای خانگی
نوع محصول : سینمای خانگی
مدل محصول : HT-D455K
سریال محصول : 35359440164433
قیمت پیشنهادی : 1200000
تلفن همراه: 09382518351
تلفن ثابت : 3115677066
تاریخ درج آگهی : 1392-4-29
حسین ناصری
TV-Samsung-LED
نوع محصول : TV-Samsung-LED
مدل محصول : 32ES5960
سریال محصول : تا کنون روشن نشده است - گارانتی سام سرویس دارد.
قیمت پیشنهادی : 1,300,000 تومان
تلفن همراه: 09122389926
تاریخ درج آگهی : 1392-4-2
داود مرادی
گلکسی اس 3
نوع محصول : گلکسی اس 3
مدل محصول : GT-I9300
سریال محصول : 16گیگ
قیمت پیشنهادی : 1500000تومان
تلفن همراه: 09358990646
تاریخ درج آگهی : 1392-3-31
سامان مزرعه لي
samsung led 46 inch
نوع محصول : samsung led 46 inch
مدل محصول : es6980
سریال محصول : 8 ماه استفاده شده تمیز
قیمت پیشنهادی : 2850000
تلفن همراه: 09374366603
تاریخ درج آگهی : 1392-3-26
e t
یخچال  ساید بای ساید French
نوع محصول : یخچال ساید بای ساید French
مدل محصول : French
سریال محصول : 9 ماه کار کرده و ضمانت نامه دارد اکنون دسترسی به سریال ندارم
قیمت پیشنهادی : تومان 5000000
تلفن همراه: 09123454178
تاریخ درج آگهی : 1392-3-20
rahmat moradi
دوربین عکاسی
نوع محصول : دوربین عکاسی
مدل محصول : s55
سریال محصول : s55
قیمت پیشنهادی : توافقی
تلفن همراه: 09187810566
تاریخ درج آگهی : 1392-3-19
سامان مزرعه لي
samsung led 32
نوع محصول : samsung led 32
مدل محصول : UA32C6960
سریال محصول : 39JPC035645
قیمت پیشنهادی : ‏1100000
تلفن همراه: ‏09374366603
تاریخ درج آگهی : 1392-3-3
علی اقابی
تبلت با بیمه و گارانتی 5ماه
نوع محصول : تبلت با بیمه و گارانتی 5ماه
مدل محصول : p7300
سریال محصول : rf1c53s50vw
قیمت پیشنهادی : 1.200.000
تلفن همراه: 09381153181
تاریخ درج آگهی : 1392-2-31
سید عباس جوادی
Galaxy Tab 2.7
نوع محصول : Galaxy Tab 2.7
مدل محصول : GT-P3113
سریال محصول : JRO03C.P3113UECLK7
قیمت پیشنهادی : 8000000Rials
تلفن همراه: 09121341804
تاریخ درج آگهی : 1392-2-25
سامان مزرعه لي
samsung bluray
نوع محصول : samsung bluray
مدل محصول : D5900
سریال محصول : 12
قیمت پیشنهادی : 2900000
تلفن همراه: 09374366603
تاریخ درج آگهی : 1392-2-19
mahdi hosseini
mobile
نوع محصول : mobile
مدل محصول : samsung galaxy mini5570
سریال محصول : 1234
قیمت پیشنهادی : 350.000toman
تلفن همراه: 09392745021
تاریخ درج آگهی : 1392-2-16
فریبا المعی
ماشین لباسشویی
نوع محصول : ماشین لباسشویی
مدل محصول : j145s
سریال محصول : Y08754BZA00054
قیمت پیشنهادی : 1700000 تومان
تلفن همراه: 09306151568
تاریخ درج آگهی : 1392-2-4
سامان مزرعه لي
samsung bluray
نوع محصول : samsung bluray
مدل محصول : D5900
سریال محصول : 1
قیمت پیشنهادی : 320000
تلفن همراه: 09374366603
تاریخ درج آگهی : 1392-2-4
ندا رفیع زاده
LCD
نوع محصول : LCD
مدل محصول : 32"
سریال محصول :
قیمت پیشنهادی : 10000000 ريال
تلفن همراه: 09123498302
تاریخ درج آگهی : 1392-1-31
melika mirazizi
LED TV 32 inch
نوع محصول : LED TV 32 inch
مدل محصول : UA32EH4000R
سریال محصول : ZVBY3MLC300833
قیمت پیشنهادی : 1050000
تلفن همراه: 021-88693487
تاریخ درج آگهی : 1392-1-19
khatereh rezai
samsung mobile
نوع محصول : samsung mobile
مدل محصول : galaxy mini 5570
سریال محصول : 1234
قیمت پیشنهادی : 290000
تلفن همراه: 00989392745021
تاریخ درج آگهی : 1392-1-12
فریبا معصومیان
ماشین لباسشویی - silver
نوع محصول : ماشین لباسشویی - silver
مدل محصول : J145S/HAC
سریال محصول : Y08754BZA00054
قیمت پیشنهادی : 5000000 تومان
تلفن همراه: 09306151568
تاریخ درج آگهی : 1392-1-8
محمد رضايي
tv40 smart LED
نوع محصول : tv40 smart LED
مدل محصول : UA40D6920SM
سریال محصول : U40D692038GQ9.O45004
قیمت پیشنهادی : 1500000
تلفن همراه: 09128331382
تاریخ درج آگهی : 1391-12-28
حمید مشتری
Sub Woofer HT-D5550
نوع محصول : Sub Woofer HT-D5550
مدل محصول : سینمای خانگی HT-D5550
سریال محصول : سینمای خانگی مدل D5550 ما رو دزد برد، فقط Sub Woofer اش مونده
قیمت پیشنهادی : توافقی
تلفن همراه: 09371747761
تاریخ درج آگهی : 1391-12-24
پژمان نجفي
دوربين فيلمبرداري وعكسبرداري
نوع محصول : دوربين فيلمبرداري وعكسبرداري
مدل محصول : vpdc163
سریال محصول : 1
قیمت پیشنهادی : 420000
تلفن همراه: 09363396426
تاریخ درج آگهی : 1391-12-23
azar jafari
مایکروفر سامسونگ
نوع محصول : مایکروفر سامسونگ
مدل محصول : CQ-4260
سریال محصول :
قیمت پیشنهادی : 1500000
تلفن همراه: 09335482432
تاریخ درج آگهی : 1391-11-29
نوشین سالاری
یخچال فریزر
نوع محصول : یخچال فریزر
مدل محصول : RT56
سریال محصول : 4DBC100511
قیمت پیشنهادی : 1600000
تلفن همراه: 09123076418
تاریخ درج آگهی : 1391-11-15
نوشین سالاری
یخچال فریزر
نوع محصول : یخچال فریزر
مدل محصول : RT57
سریال محصول : 6 ماه کار کرده و ضمانت نامه دارد سریال یادم نیست
قیمت پیشنهادی : 1700000
تلفن همراه: 09123076418
تاریخ درج آگهی : 1391-11-14
hossein hosseini
ال ای دی سامسونگ 40 اینج
نوع محصول : ال ای دی سامسونگ 40 اینج
مدل محصول : led hd -6920
سریال محصول : یکماه کارکرد
قیمت پیشنهادی : توافقی
تلفن همراه: 09366863993
تاریخ درج آگهی : 1391-11-11
hossein hosseini
led 40-6920
نوع محصول : led 40-6920
مدل محصول : led samsung
سریال محصول : یک ماه کارکرد
قیمت پیشنهادی : توافقی
تلفن همراه: 09366863993
تاریخ درج آگهی : 1391-11-11
aidin shojaamin
کولر گازی اسپیلت
نوع محصول : کولر گازی اسپیلت
مدل محصول : AQ32WCN
سریال محصول : Y0XZPALB301014
قیمت پیشنهادی : 14000000ریال
تلفن همراه: 09203172828
تاریخ درج آگهی : 1391-10-18
فرهاد خطیبی
تلویزیون پروچکشن 43 اینچ
نوع محصول : تلویزیون پروچکشن 43 اینچ
مدل محصول : 43900THE/HAC
سریال محصول : AAKP31EX800627D
قیمت پیشنهادی : 650000 تومان
تلفن همراه: 09121015617
تاریخ درج آگهی : 1391-10-3
elnaz maleki
Manitor LCD 1932 GW
نوع محصول : Manitor LCD 1932 GW
مدل محصول : LS 19PEJSFVCHAD
سریال محصول : 1932 GW.H9MNA.004754
قیمت پیشنهادی : -----
تلفن همراه: 09153137860
تاریخ درج آگهی : 1391-9-26
ابوبکر کرم زهی
پلاسما 51 اینچ 3بعدی
نوع محصول : پلاسما 51 اینچ 3بعدی
مدل محصول : e495
سریال محصول : 6ماه کار e495
قیمت پیشنهادی : 2500,000
تلفن همراه: 09193008812
تاریخ درج آگهی : 1391-9-11
azam haddadi
یخچال فریزرآبریزدار
نوع محصول : یخچال فریزرآبریزدار
مدل محصول : RL46WBSW
سریال محصول : 016641AX501226
قیمت پیشنهادی : 11000000
تلفن همراه: 77704549
تاریخ درج آگهی : 1391-9-9
zahra nazari
یخجال فریزر بالا
نوع محصول : یخجال فریزر بالا
مدل محصول : سیلورRT3
سریال محصول : 42494DABA00199W
قیمت پیشنهادی : 1/100/000
تلفن همراه: 09126406063
تاریخ درج آگهی : 1391-8-17
hamid moeini
یخچال فریزر
نوع محصول : یخچال فریزر
مدل محصول : RS-L710EV
سریال محصول : 984841AQ601290H
قیمت پیشنهادی : 16000000
تلفن همراه: 09123793824
تاریخ درج آگهی : 1391-8-7
عباس قنبری
تلوزیون لامپی 21 اینچ در حد نو
نوع محصول : تلوزیون لامپی 21 اینچ در حد نو
مدل محصول : xl90
سریال محصول : 1
قیمت پیشنهادی : 1100000 ریال
تلفن همراه: 09366624546
تاریخ درج آگهی : 1391-7-29
بابک مصداقی
یخچال فریزر بالا
نوع محصول : یخچال فریزر بالا
مدل محصول : RT79
سریال محصول : -
قیمت پیشنهادی : 1400000
تلفن همراه: 09123837650
تاریخ درج آگهی : 1391-6-28
ندا رفیع زاده
ماشین لباسشویی
نوع محصول : ماشین لباسشویی
مدل محصول : B1280D
سریال محصول : W5295ARL300402E
قیمت پیشنهادی : 4200000
تلفن همراه: 09123498302
تاریخ درج آگهی : 1391-6-7
حسین الماسی
LED
نوع محصول : LED
مدل محصول : 46eh6920
سریال محصول : 39gr6-048184
قیمت پیشنهادی : 1.600.000
تلفن همراه: 09103100934
تاریخ درج آگهی : 1391-4-26
eilia hamidpuor
led
نوع محصول : led
مدل محصول : ua40b6000
سریال محصول : bk843mks600306d
قیمت پیشنهادی : 15500000
تلفن همراه: 9125572553
تاریخ درج آگهی : 1391-2-5
احسان امام جمعه
ماشین لباسشویی Fuzzy logic control
نوع محصول : ماشین لباسشویی Fuzzy logic control
مدل محصول : SW8080
سریال محصول : SLKR300251T
قیمت پیشنهادی : 1800000
تلفن همراه: 09122930883
تاریخ درج آگهی : 1390-12-2
ابراهیم هرمزی
lcd
نوع محصول : lcd
مدل محصول : 26سری 4فلش تصویری
سریال محصول : la26c
قیمت پیشنهادی : 350000
تلفن همراه: 09158661673
تاریخ درج آگهی : 1390-9-9
سيد امير مصدق
نوع محصول : "LCD 32
مدل محصول : سري 4 USB خور
سریال محصول :
قیمت پیشنهادی : 450000تومان
تلفن همراه: 09123454574
تاریخ درج آگهی : 1390-9-2
مجتبی دیانتی
یخچال فریزر ساید بای ساید
نوع محصول : یخچال فریزر ساید بای ساید
مدل محصول : سفید23فوت-KHSW
سریال محصول : در حد نو-زمان به کارگیری اردیبهشت89
قیمت پیشنهادی : 15000000 ریال
تلفن همراه: 09125266279
تاریخ درج آگهی : 1390-8-30
مصطفی امینی
LCD 32
نوع محصول : LCD 32"
مدل محصول : 370 Series 3
سریال محصول :
قیمت پیشنهادی : 5,000,000
تلفن همراه: 09388538958
تاریخ درج آگهی : 1390-8-18
زاهدی
LED TV 32
نوع محصول : LED TV 32
مدل محصول : سری 5 samsung
سریال محصول :
قیمت پیشنهادی : تومان800000
تلفن همراه: 09122462604
تاریخ درج آگهی : 1390-8-18
محسن دربندي
تلويزيون پروجكشن 43 اينچ
نوع محصول : تلويزيون پروجكشن 43 اينچ
مدل محصول : sp43r1hex/hac
سریال محصول : 31iyco1237b- sv01
قیمت پیشنهادی : 3000000 ريال
تلفن همراه: 09122484032
تاریخ درج آگهی : 1390-7-18
روزبه
ماشین لباس شویی نو
نوع محصول : ماشین لباس شویی نو
مدل محصول : 1288
سریال محصول : سیلور
قیمت پیشنهادی : 620000
تلفن همراه: 09177166240
تاریخ درج آگهی : 1390-7-16
عبدی
تلویزیون ال ای دی کاملا سالم و در حد نو
نوع محصول : تلویزیون ال ای دی کاملا سالم و در حد نو
مدل محصول : بدون عینک C7770 40
سریال محصول :
قیمت پیشنهادی : 17500000 ریال
تلفن همراه: 09192770772 زنجان
تاریخ درج آگهی : 1390-7-9
رامين سامانيان
ميز LCDعرض 130چهار كشوئي
نوع محصول : ميز LCDعرض 130چهار كشوئي
مدل محصول : مشكي تركيه اي
سریال محصول :
قیمت پیشنهادی : 300000
تلفن همراه: 09122183597-22536315
تاریخ درج آگهی : 1390-6-30
وحید یاراحمدی
lcd
نوع محصول : lcd
مدل محصول : 22c475
سریال محصول :
قیمت پیشنهادی : تومان250000
تلفن همراه: 09169627298
تاریخ درج آگهی : 1390-6-21
علي طلوعي
يخچال سايد
نوع محصول : يخچال سايد
مدل محصول : 22 فوت رنگ سيلور
سریال محصول : SN/o741942BIB00889
قیمت پیشنهادی : 7000000
تلفن همراه: 09362929474
تاریخ درج آگهی : 1390-6-20
saeed
Tv plano 15
نوع محصول : Tv plano 15
مدل محصول : samsung
سریال محصول :
قیمت پیشنهادی : 90000
تلفن همراه: 09360288311
تاریخ درج آگهی : 1390-6-18
غلامرضا رفیعی
29 اینچ اسلیم فیت
نوع محصول : 29 اینچ اسلیم فیت
مدل محصول :
سریال محصول :
قیمت پیشنهادی : 3000000
تلفن همراه: 09389889264
تاریخ درج آگهی : 1390-6-7

Notice

Samsung display solution's global site is open on Dec.20th

We at Samsung Display Solutions would like to present our newly redesigned website: http://www.samsung.com/global/displaysolutions.
Check here for the most up-to date product information on our advanced display lineup as well as our software solutions.

For further information, please visit the following websites:

Our global sales representatives and product support staff are also available to answer your questions. so please visit our contact info page

Thank you.

Peninsula Hotel

Intermarché grocery store

Samsung Display Solutions at InfoComm 2013

2013 Samsung Video Wall Introduction Video

SSSP: Samsung's All-in-one LFD Solution