سینمای خانگی و ساندبار سامسونگ

انواع سینما خانگی و ساندبار سامسونگ با قدرت های متفاوت صدا و تصویر

خرید اقساط انواع سینما خانگی و ساندبار سامسونگ

پرداخت 1/3 مبلغ کل مابقی تا سقف 24 ماه با کارمزد ماهانه فقط 1/3 درصد

خريد از دم قسط تا سقف 6 ميليون تومان با کارمزد ماهانه فقط 1/7 درصد (به مدت محدود)

کاتالوگ جامع سینمای خانگی سامسونگ

 کاتالوگ جامع ساندبار سامسونگ

HT-F9750W
سینمای خانگی HT-F9750W
سینما خانگی HT-F9750W سامسونگ خروجی 1330 وات صدای دا..
5,820,000تومان
مبنی بر 18 نظر
HT-J7750W
سینمای خانگی HT-J7750W
سینما خانگی HT-J7750W سامسونگ صدای خروجی 1330 وات کا..
4,390,000تومان
HW-H760
ساندبار سامسونگ HW-H760
ساندبار HW-760 سامسونگ صدای خروجی 320 وات اتصال بی..
2,640,000تومان
مبنی بر 3 نظر
HT-J5550K
سینمای خانگی HT-J5550K
سینما خانگی HT-J5550K سامسونگ صدای خروجی 1000 وات کا..
1,850,000تومان
مبنی بر 6 نظر
HW-J6060
ساندبار سامسونگ HW-J6060
ساندبار HW-J6060 سامسونگ صدای خروجی 300 وات کانال پ..
1,790,000تومان
HT-F5556
سینمای خانگی HT-F5556
سینما خانگی HT-F5556 سامسونگ توان خروجی 1000 (وات) س..
1,750,000تومان
مبنی بر 13 نظر
HW-H560
ساندبار سامسونگ HW-H560
ساندبار HW-H560 سامسونگ صدای خرو..
1,580,000تومان
مبنی بر 1 نظر
HT-F4556
سینمای خانگی HT-F4556
سینما خانگی HT-F4556 سامسونگ توان خروجی 500 (وات) سی..
1,538,000تومان
مبنی بر 5 نظر
R7
اسپیکر بی سیم 360 سامسونگ مدل R7
اسپیکر بی سیم مدل R7 سامسونگ صدای خروجی 100 وات ر..
1,460,000تومان
مبنی بر 1 نظر
HT-J5150K
سینمای خانگی HT-J5150K
سینما خانگی HT-J5150K سامسونگ صدای خروجی 1000 وات کا..
1,390,000تومان
مبنی بر 6 نظر
HT-F456K
سینما خانگی سامسونگ HT-F456K
سینما خانگی HT-F456K سامسونگ خروجی 1000 وات قابلیت ..
1,350,000تومان
مبنی بر 10 نظر
R6
اسپیکر بی سیم 360 سامسونگ مدل R6
اسپیکر بی سیم مدل R6 سامسونگ صدای خروجی : اتصال به ..
1,240,000تومان
HW-H460
ساندبار سامسونگ HW-H460
ساندبارHW-460 سامسونگ صدای خروج..
1,030,000تومان
مبنی بر 8 نظر
HT-F356K
سینمای خانگی HT-F356K
سینما خانگی HT-F356K سامسونگ توان خروجی 330 (وات) سی..
920,000تومان
مبنی بر 3 نظر
HW-H360
ساندبار سامسونگ HW-H360
ساندبار HW-360 سامسونگ صدای خروج..
616,000تومان
مبنی بر 3 نظر