چطور زیرنویس به هم ریخته KMplayer را درست کنیم؟
برای حل این مشکل در صفحه kmplayer کلید F2 را بزنید تا به Preferences وارد شوید. سپس از گزینه های سمت چپ، گزینه ای تحت عنوان Subtitle Processing و سپس Font Style را انتخاب کنید. در قسمت راست گزینه ای با نام Chart Set قرار دارد. مشاهده می فرمایید به طور پیش فرض Chart Set بر روی System Default قرار دارد. این گزینه را به Arabic تغییر دهید. سپس کلید Close را زده و از برنامه kmplayer خارج شوید و برنامه را مجدد راه اندازی کنید تا مشکل شما حل شود. «به نقل از مجله علمی و تخصصی دانش و کامپیوتر»