محصولات جشنواره سامسونگ

تلویزیون ال ای دی سامسونگ 65JSC9990
تلویزیون ال ای دی سامسونگ سری J مدل 65JSC9990 تلویز..
18,500,000تومان 15,500,000تومان
مبنی بر 23 نظر
سه میلیون تومان تخفیف جشنواره
تلویزیون ال ای دی سامسونگ 65JS8980
تلویزیون ال ای دی سامسونگ سری J مدل 65JS8980 تلویزی..
16,600,000تومان 13,600,000تومان
مبنی بر 8 نظر
سه میلیون تومان تخفیف جشنواره
تلویزیون ال ای دی سامسونگ 65JUC8920
تلویزیون ال ای دی سامسونگ سری J مدل 65JUC8920 تلویز..
13,700,000تومان 11,200,000تومان
مبنی بر 1 نظر
دو میلیون و پانصد هزار تومان تخفیف جشنواره
تلویزیون ال ای دی سامسونگ 65JU7960
تلویزیون ال ای دی سامسونگ سری J مدل 65JU7960 کیفیت ..
12,500,000تومان 10,000,000تومان
دو میلیون و پانصد هزار تومان تخفیف جشنواره
تلویزیون ال ای دی سامسونگ 65JUC7920
تلویزیون ال ای دی سامسونگ سری J مدل 65JUC7920 تلویز..
11,960,000تومان 9,460,000تومان
دو میلیون و پانصد هزار تومان تخفیف جشنواره
تلویزیون ال ای دی سامسونگ 55JSC9990
تلویزیون ال ای دی سامسونگ سری J مدل 55JSC9990 تلویز..
10,150,000تومان 8,750,000تومان
مبنی بر 31 نظر
یک میلیون و چهار صد هزار تومان تخفیف جشنواره
تلویزیون ال ای دی 65JU6980
تلویزیون ال ای دی 65JU6980 سامسونگ تلویزیون 65inch س..
9,250,000تومان 7,750,000تومان
یک میلیون و پانصد هزار تومان تخفیف جشنواره
تلویزیون ال ای دی سامسونگ 55JS8980
تلویزیون ال ای دی سامسونگ سری J مدل 55JS8980 تلویزی..
8,300,000تومان 7,100,000تومان
مبنی بر 7 نظر
یک میلیون و دویست هزار تومان
تلویزیون ال ای دی سامسونگ 48JSC9990
تلویزیون ال ای دی سامسونگ سری J مدل 48JSC9990 تلویز..
7,500,000تومان 6,900,000تومان
مبنی بر 19 نظر
ششصد هزار تومان تخفیف جشنواره
تلویزیون ال ای دی سامسونگ 55JUC8920
تلویزیون ال ای دی سامسونگ سری J مدل 55JUC8920 تلویز..
7,650,000تومان 6,450,000تومان
مبنی بر 26 نظر
یک میلیون و دویست هزار تومان تخفیف جشنواره
تلویزیون ال ای دی سامسونگ 55JS7980
تلویزیون ال ای دی سامسونگ سری J مدل 55JS7980 تلویزی..
6,150,000تومان 5,350,000تومان
مبنی بر 8 نظر
هشت صد هزار تومان تخفیف جشنواره
تلویزیون ال ای دی سامسونگ 55JU7960
تلویزیون ال ای دی سامسونگ سری J مدل 55JU7960 کیفیت ..
6,100,000تومان 5,300,000تومان
مبنی بر 14 نظر
هشت صد هزار تومان تخفیف جشنواره
تلویزیون ال ای دی سامسونگ 55JUC7920
تلویزیون ال ای دی سامسونگ سری J مدل 55JUC7920 تلویز..
5,950,000تومان 5,150,000تومان
مبنی بر 9 نظر
هشت صد هزار تومان تخفیف جشنواره
تلویزیون ال ای دی سامسونگ 48JUC8920
تلویزیون ال ای دی سامسونگ سری J مدل 48JUC8920 تلویز..
5,650,000تومان 4,850,000تومان
مبنی بر 34 نظر
هشت صد هزار تومان تخفیف جشنواره
تلویزیون ال ای دی سامسونگ 55JC6960
تلویزیون ال ای دی سامسونگ سری J مدل 55JC6960 تلویزی..
5,590,000تومان 4,590,000تومان
مبنی بر 18 نظر
یک میلیون تومان تخفیف جشنواره