تلویزیون سام

انواع تلویزیون سام الکترونیک در ابعاد و مدلهای مختلف

خرید اقساط انواع تلویزیون ال ای دی سام الکترونیک

                                                                                       

شرایط اقساط ( روش1 ): پیش پرداخت یک چهارم مبلغ کل... مابقی تا سقف 28 ماه اقساط با چک
شرایط اقساط ( روش2 ): پیش پرداخت یک چهارم مبلغ کل... مابقی تا سقف 24 ماه اقساط با سفته ، با یک ضامن دولتی

لطفا با انتخاب یکی از زیر شاخه های زیر به دسته بندی مورد نظر وارد شده و محصول منتخب خود را بیابید:

65TU7000 ( سام )
تلویزیون ال ای دی 65TU7000
تلویزیون ال ای دی سام سری T مدل 65Tu7000 کیفیت تصویر ULT..


58TU6550 ( سام )
تلویزیون ال ای دی 58TU6550
تلویزیون ال ای دی سام سری T مدل 58Tu6550 کیفیت تصویر ULT..


58TU6500 ( سام )
تلویزیون ال ای دی 58TU6500
تلویزیون ال ای دی سام سری T مدل 58Tu6500 کیفیت تصویر ULT..


55TU7000 ( سام )
تلویزیون ال ای دی 55TU7000
تلویزیون ال ای دی سام سری T مدل 55Tu7000 کیفیت تصویر ULT..


55TU6500 ( سام )
تلویزیون ال ای دی 55TU6500
تلویزیون ال ای دی سام سری T مدل 55Tu6500 کیفیت تصویر ULT..


مبنی بر 1 نظر
50Tu6550 ( سام )
تلویزیون ال ای دی 50Tu6550
تلویزیون ال ای دی سام سری T مدل 50Tu6550 کیفیت تصویر ULT..


50Tu6500 ( سام )
تلویزیون ال ای دی 50Tu6500
تلویزیون ال ای دی سام سری T مدل 50Tu6500 کیفیت تصویر ULT..


50T6050 ( سام )
تلویزیون ال ای دی 50T6050
تلویزیون ال ای دی سام سری T مدل 50T6050 کیفیت تصویر FHD ..


50T5550 ( سام )
تلویزیون ال ای دی 50T5550
تلویزیون ال ای دی سام سری T مدل 50T5550 کیفیت تصویر FHD ..


مبنی بر 3 نظر
43T7000 ( سام )
تلویزیون ال ای دی 43T7000
تلویزیون ال ای دی سام سری T مدل 43T7000 کیفیت تصویر FHD ..


50T5000 ( سام )
تلویزیون ال ای دی 50T5000
تلویزیون ال ای دی سام سری T مدل 50T5000 کیفیت تصویر FHD ..


43T5550 ( سام )
تلویزیون ال ای دی 43T5550
تلویزیون ال ای دی سام سری T مدل 43T5550 کیفیت تصویر FHD ..


43T5100 ( سام )
تلویزیون ال ای دی 43T5100
تلویزیون ال ای دی سام سری T مدل 43T5100 کیفیت تصویر FHD ..


43T5000 ( سام )
تلویزیون ال ای دی 43T5000
تلویزیون ال ای دی سام سری T مدل 43T5000 کیفیت تصویر FHD ..


39T4500 ( سام )
تلویزیون ال ای دی 39T4500
تلویزیون ال ای دی سام سری T مدل 39T4500 کیفیت تصویر HD ..


39T4100 ( سام )
تلویزیون ال ای دی 39T4100
تلویزیون ال ای دی سام سری T مدل 39T4100 کیفیت تصویر HD ..


39T4000 ( سام )
تلویزیون ال ای دی 39T4000
تلویزیون ال ای دی سام سری T مدل 39T4000 کیفیت تصویر HD ..


32T4100 ( سام )
تلویزیون ال ای دی 32T4100
تلویزیون ال ای دی سام سری T مدل 32T4100 کیفیت تصویر HD ..


50T6000 ( سام )
تلویزیون ال ای دی 50T6000
تلویزیون ال ای دی سام سری T مدل 50T6000 کیفیت تصویر FHD ..


50T5500 ( سام )
تلویزیون ال ای دی 50T5500
تلویزیون ال ای دی سام سری T مدل 50T5500 کیفیت تصویر FHD ..


مبنی بر 1 نظر