براکت دیواری

انواع براکت دیواری سامسونگ در انواع ثابت و متحرک

 

براکت فابریک ال ای دی
براکت فابریک ال ای دی ..
250,000تومان
براکت دیواری S-530
براکت دیواری S-530 ..
225,000تومان
Shelf
براکت دیواری Shelf ..
160,000تومان
S-400
براکت دیواری S-400 ..
110,000تومان
براکت دیواری متحرک سامسونگ
براکت دیواری متحرک سامسونگ ..
80,000تومان
براکت دیواری بزرگ
براکت دیواری بزرگ ..
60,000تومان
براکت دیواری سامسونگ AS-344
براکت دیواری سامسونگ AS-344 ..
55,000تومان
براکت دیواری MULTI
براکت دیواری MULTI ..
40,000تومان
براکت داکتی دیواری سامسونگ Duct
براکت دیواری Duct ..
30,000تومان