ال ای دی منحنی Curved سامسونگ

انواع تلویزیون خمیده (Curved) سامسونگ در سری و اینچ های مختلف

خرید اقساط انواع تلویزیونهای منحنی سامسونگ

دانلود کاتالوگ جامع تلویزیون های سری J سامسونگ

شرایط اقساط ( روش1): پیش پرداخت یک چهارم مبلغ کل... مابقی تا سقف 28 ماه اقساط
منحنی 88KS9800
تلویزیون ال ای دی سامسونگ 88KS9800
تلویزیون ال ای دی سامسونگ سری K مدل 88KS9800 تلویزی..
88,000,000تومان
14 میلیون تومان تخفیف جشنواره
منحنی 55JSC9990
تلویزیون ال ای دی سامسونگ 55JSC9990
تلویزیون ال ای دی سامسونگ سری J مدل 55JSC9990 تلویز..
78,000,000تومان 7,850,000تومان
یک میلیون و چهار صد هزار تومان تخفیف جشنواره
مبنی بر 34 نظر
منحنی 88JSC10000
تلویزیون ال ای دی سامسونگ 88JSC10000
تلویزیون ال ای دی سامسونگ سری J مدل 88JSC10000 تلویز..
74,000,000تومان
منحنی 78MS9995
تلویزیون ال ای دی سامسونگ 78MS9995
تلویزیون ال ای دی سامسونگ سری M مدل 78MS9995 تلویزی..
30,500,000تومان
مبنی بر 1 نظر
منحنی 78KS9995
تلویزیون ال ای دی سامسونگ 78KS9995
تلویزیون ال ای دی سامسونگ سری K مدل 78KS9995 تلویزی..
30,500,000تومان
منحنی 65JSC9990
تلویزیون ال ای دی سامسونگ 65JSC9990
تلویزیون ال ای دی سامسونگ سری J مدل 65JSC9990 تلویز..
18,500,000تومان 15,500,000تومان
سه میلیون تومان تخفیف جشنواره
مبنی بر 24 نظر
منحنی 65HUC9990
تلویزیون ال ای دی سامسونگ 65HUC9990
تلویزیون ال ای دی سامسونگ سریH مدل  65HUC9990 سرع..
14,700,000تومان
مبنی بر 11 نظر
منحنی 65JUC8920
تلویزیون ال ای دی سامسونگ 65JUC8920
تلویزیون ال ای دی سامسونگ سری J مدل 65JUC8920 تلویز..
13,700,000تومان 11,200,000تومان
دو میلیون و پانصد هزار تومان تخفیف جشنواره
مبنی بر 1 نظر
منحنی 65HUC8990
تلویزیون ال ای دی سامسونگ 65HUC8990
تلویزیون ال ای دی سامسونگ سری H مدل  65HUC8990 تم..
11,200,000تومان
مبنی بر 1 نظر
منحنی 65HC8880
تلویزیون ال ای دی سامسونگ 65HC8880
تلویزیون ال ای دی سامسونگ سریH مدل  65HC8880 پخش ..
10,500,000تومان
مبنی بر 1 نظر
منحنی 55MS9995
تلویزیون ال ای دی سامسونگ 55MS9995
تلویزیون ال ای دی سامسونگ سری M مدل 55MS9995 تلویزی..
7,800,000تومان
500 هزار تومان تخفیف جشنواره بعد از نصب
مبنی بر 2 نظر
منحنی 55JUC8920
تلویزیون ال ای دی سامسونگ 55JUC8920
تلویزیون ال ای دی سامسونگ سری J مدل 55JUC8920 تلویز..
7,650,000تومان 6,450,000تومان
یک میلیون و دویست هزار تومان تخفیف جشنواره
مبنی بر 26 نظر
منحنی 55KS9995
تلویزیون ال ای دی سامسونگ 55KS9995
تلویزیون ال ای دی سامسونگ سری K مدل 55KS9995 تلویزی..
7,300,000تومان
مبنی بر 29 نظر
منحنی 48JSC9990
تلویزیون ال ای دی سامسونگ 48JSC9990
تلویزیون ال ای دی سامسونگ سری J مدل 48JSC9990 تلویز..
7,100,000تومان 6,500,000تومان
ششصد هزار تومان تخفیف جشنواره
مبنی بر 19 نظر
منحنی 55KUC8920
تلویزیون ال ای دی سامسونگ 55KUC8920
تلویزیون ال ای دی سامسونگ سری K مدل 55KUC8920 تلویز..
6,450,000تومان
مبنی بر 7 نظر