فریزر سامسونگ

انواع  مدلهای فریزر تک  سامسونگ

خرید اقساط انواع فریزر تک سامسونگ

SAM FZ-D13S Freezer
فریزر سام مدل  FZ-D13S  سامسونگ
فریزر تک درب دارای 3 کشو 83 لیتر گنجایش فریزر ..