یخچال فریزر سامسونگ

انواع یخچال فریزر سامسونگ به تفکیک مدلهای دو قلو و قرارگیری موقعیت فریزر بالا و پایین

کرایه حمل یخچال فریزر سامسونگ در سطح تهران بین 50 تا 70 هزار تومان متغیر می باشد

خرید اقساط  انواع یخچال فریزر سامسونگ

دانلود کاتالوگ جامع یخچال فریزر سامسونگ

شرایط اقساط ( روش1 ): پیش پرداخت یک چهارم مبلغ کل... مابقی تا سقف 28 ماه اقساط با چک
شرایط اقساط ( روش2 ): پیش پرداخت یک چهارم مبلغ کل... مابقی تا سقف 24 ماه اقساط با سفته ، با یک ضامن دولتی

لطفا با انتخاب یکی از زیر شاخه های زیر به دسته بندی مورد نظر وارد شده و محصول منتخب خود را بیابید:

RT870 نقره ای
یخچال فریزر RT870 نقره ای سامسونگ
یخچال فریزر RT870 رنگ نقره ای سامسونگ ظرفیت خالص 553 ..
RT850 نقره ای
یخچال فریزر RT850 نقره ای سامسونگ
یخچال فریزر RT850 رنگ نقره ای سامسونگ ظرفیت خالص 618 ..
مبنی بر 4 نظر
RT870 سفید
یخچال فریزر RT870 سفید سامسونگ
یخچال فریزر RT870 رنگ سفید سامسونگ ظرفیت خالص 553 لی..
مبنی بر 10 نظر
RT850 سفید
یخچال فریزر RT850 سفید سامسونگ
یخچال فریزر RT850 رنگ سفید سامسونگ ظرفیت خالص 618 لی..
RT640 نقره ای
یخچال فریزر RT640 نقره ای سامسونگ
یخچال فریزر RT640 رنگ نقره ای سامسونگ کمپرسور اینو..
مبنی بر 1 نظر
RT640 سفید
یخچال فریزر RT640 سفید سامسونگ
یخچال فریزر RT640 رنگ سفید سامسونگ کمپرسور اینورتر..
مبنی بر 6 نظر
RL73 نقره ای
یخچال فریزر RL73 نقره ای سامسونگ
یخچال فریزر RL73W رنگ نقره ای سامسونگ کمپرسور اینو..
مبنی بر 7 نظر
RL750 نقره ای
یخچال فریزر RL750  نقره ای سامسونگ
یخچال فریزر RL750 رنگ نقره ای سامسونگ یخچال پایین ف..
مبنی بر 2 نظر
RT600 نقره ای
یخچال فریزر RT600 نقره ای سامسونگ
یخچال فریزر RT600 رنگ نقره ای سامسونگ کمپرسور اینو..
مبنی بر 5 نظر
RL73 سفید
یخچال فریزر RL73 سفید سامسونگ
یخچال فریزر RL73W رنگ سفید سامسونگ کمپرسور اینورتر..
مبنی بر 19 نظر
RT600 سفید
یخچال فریزر RT600 سفید سامسونگ
یخچال فریزر RT600 رنگ سفید سامسونگ کمپرسور اینورتر..
مبنی بر 3 نظر
RT580 نقره ای
یخچال فریزر RT580 نقره ای سامسونگ
یخچال فریزر RT580 رنگ نقره ای سامسونگ کمپرسور اینو..
RL750 سفید
یخچال فریزر RL750  سفید سامسونگ
یخچال فریزر RL750 رنگ نقره ای سامسونگ یخچال پایین ف..
RL730 نقره ای
یخچال فریزر RL730  نقره ای سامسونگ
یخچال فریزر RL730 رنگ نقره ای سامسونگ یخچال پایین ف..
RT580 سفید
یخچال فریزر RT580 سفید سامسونگ
یخچال فریزر RT580 رنگ سفید سامسونگ کمپرسور اینورتر..
مبنی بر 5 نظر