یخچال فریزر سام

شرایط اقساط ( روش1 ): پیش پرداخت یک چهارم مبلغ کل... مابقی تا سقف 28 ماه اقساط با چک
شرایط اقساط ( روش2 ): پیش پرداخت یک چهارم مبلغ کل... مابقی تا سقف 24 ماه اقساط با سفته ، با یک ضامن دولتی

لطفا با انتخاب یکی از زیر شاخه های زیر به دسته بندی مورد نظر وارد شده و محصول منتخب خود را بیابید:

دوقلو سفید (سام)
یخچال فریزر دو قلو RR40&RZ40 سفید سام
یخچال فریزر RR40EESW&RZ40EESW رنگ سفید سام ..


RT600 سفید ( سام )
یخچال فریزر RT600 سفید سام
یخچال فریزر RT600 رنگ سفید سام ظرفیت خالص 537 لیتر ..


RT600 نقره ای ( سام )
یخچال فریزر RT600 نقره ای سام
یخچال فریزر RT600 رنگ نقره ای سام ظرفیت خالص 537 لیتر ..


RL500 سفید ( سام )
یخچال فریزر RL500  سفید سام
یخچال فریزر RL500 رنگ سفید سام یخچال پایین فریزر ..


RL500 نقره ای ( سام )
یخچال فریزر RL500  نقره ای سام
یخچال فریزر RL500 رنگ نقره ای سام یخچال پایین فریزر ..


مبنی بر 1 نظر
RL460 سفید ( سام )
یخچال فریزر RL460  سفید سام
یخچال فریزر RL460 رنگ سفید سام یخچال پایین فریزر ..