کولر گازی مدل Good سامسونگ

انواع کولر گازی مدل Good با ظرفیت های مختلف

توجه: هزینه حمل کالا تا درب منزل به عهده مشتری می باشد.

خرید اقساط انواع کولر گازی مدل Good سامسونگ

دانلود کاتالوگ جامع کولر گازی سامسونگ

شرایط اقساط ( روش1 ): پیش پرداخت یک چهارم مبلغ کل... مابقی تا سقف 28 ماه اقساط با چک
شرایط اقساط ( روش2 ): پیش پرداخت یک چهارم مبلغ کل... مابقی تا سقف 24 ماه اقساط با سفته ، با یک ضامن دولتی
Good 25000 سرد و گرم
کولر گازی سامسونگ AR25KPFS
کولر گازی AR25KPFS سامسونگ   کولر گازی دوتکه با ق..
مبنی بر 12 نظر
Good 25000 سرد
کولر گازی سامسونگ AR25KCFS
کولر گازی AR25KCFS سامسونگ   کولر گازی تک پنل با ..
مبنی بر 1 نظر
Good 19000 سرد و گرم
کولر گازی سامسونگ AR19KPFS
کولر گازی AR19KPFS سامسونگ   کولر گازی دوتکه با ق..
مبنی بر 3 نظر
Good 19000 سرد
کولر گازی سامسونگ AR19KCFS
کولر گازی AR19KCFS سامسونگ   کولر گازی تک پنل با ..
مبنی بر 1 نظر
Good 13000 سرد و گرم
کولر گازی سامسونگ AR13KPFS
کولر گازی AR13KPFSسامسونگ   کولر گازی دوتکه با ق..
مبنی بر 1 نظر
Good 13000 سرد
کولر گازی سامسونگ AR13KCFS
کولر گازی AR13KCFSسامسونگ   کولر گازی تک پنل با ق..
مبنی بر 1 نظر