( پلی استیشن ) Play Station

انواع Play Station، (تولید 2016)

خرید اقساط انواع کنسول بازی

شرایط اقساط ( روش1 ): پیش پرداخت یک چهارم مبلغ کل... مابقی تا سقف 28 ماه اقساط با چک
شرایط اقساط ( روش2 ): پیش پرداخت یک چهارم مبلغ کل... مابقی تا سقف 24 ماه اقساط با سفته ، با یک ضامن دولتی
دسته PS4
دسته پلی استیشن سونی  PS4
دسته پلی استیشن سونی PS4 دسته پلی استیشن  لوا..
مبنی بر 5 نظر
دوربین PS4
دوربین پلی استیشن سونی  PS4
دوربین پلی استیشن سونی PS4 دوربین پلی استیشن  ..