( ایکس باکس ) X BOX

انواع X BOX، (تولید 2016)

خرید اقساط انواع کنسول بازی

شرایط اقساط ( روش1 ): پیش پرداخت یک چهارم مبلغ کل... مابقی تا سقف 28 ماه اقساط با چک
شرایط اقساط ( روش2 ): پیش پرداخت یک چهارم مبلغ کل... مابقی تا سقف 24 ماه اقساط با سفته ، با یک ضامن دولتی
Xboxone S Camera
دوربین ایکس باکس وان اس -Xboxone S Camera
دوربین ایکس باکس وان اس مایکروسافت Xboxone S Camera Xboxone..
مبنی بر 2 نظر
Xboxone Camera
دوربین ایکس باکس وان -Xboxone Camera
دوربین ایکس باکس وان مایکروسافت Xboxone Camera Xboxone Camera..
Xbox One S Controller
 دسته بازي بي سيم مايکروسافت براي ایکس باکس وان اس -Xbox One S Wireless Controller
دسته ایکس باکس مايکروسافت Xbox One S Wireless Controller دسته X..
Xbox One Controller
 دسته بازي بي سيم مايکروسافت براي ایکس باکس -Xbox One Wireless Controller
دسته ایکس باکس مايکروسافت Xbox One  Wireless Controller دست..
مبنی بر 3 نظر
Xbox 360 kinect
کینکت ایکس باکس ماکروسافت 360 -Xbox 360 kinect
کینکت ایکس باکس مایکروسافت Kinect Xbox 360 کینکت Xbox 360 ..
مبنی بر 2 نظر