لپ تاپ LENOVO


کلیه لپ تاپ های لنوو در سامسونگ سنتر با شرایط اقساط 24 ماهه!!!

 

شرایط اقساط ( روش1 ): پیش پرداخت یک چهارم مبلغ کل... مابقی تا سقف 28 ماه اقساط با چک
شرایط اقساط ( روش2 ): پیش پرداخت یک چهارم مبلغ کل... مابقی تا سقف 24 ماه اقساط با سفته ، با یک ضامن دولتی
Yoga 920 - C
لپ تاپ 13 اينچي لنوو  - مدل Yoga 920 - C
لپ تاپ 13 اينچي لنوو مدل Yoga 920 - C     نقاط قوت ..
Legion Y520 - G
 لپ تاپ 15 اينچي لنوو -مدل Lenovo Legion Y520 - G
لپ تاپ 15 اينچي لنوو- مدل Legion Y520 - G Lenovo Legion Y520 - G - 15 inch L..
مبنی بر 1 نظر
Yoga 910
لپ تاپ 14 اينچي لنوو  - مدل Lenovo Yoga 910 STAR WARS SPECIAL EDITION
لپ تاپ 14 اينچي لنوو مدل Lenovo Yoga 910 STAR WARS SPECIAL EDITION   ..
Ideapad 510 -I
 لپ تاپ 15 اينچي لنوو -مدل Ideapad 510 -I
لپ تاپ 15 اينچي لنوو- مدل Ideapad 510 - I Lenovo Ideapad 510 - I - 15 inch L..
Yoga 720 - B
لپ تاپ 13 اينچي لنوو  - مدل Yoga 720 - B
لپ تاپ 13 اينچي لنوو مدل Yoga 720 - B     نقاط قوت ..
Ideapad 520 - D
 لپ تاپ 15 اينچي لنوو -مدل Ideapad 520 - D
لپ تاپ 15 اينچي لنوو- مدل Ideapad 520 - D Lenovo Ideapad 520 - D - 15 inch L..
مبنی بر 1 نظر
Ideapad 320 - AF
 لپ تاپ 15 اينچي لنوو -مدل Ideapad 320 - AF
لپ تاپ 15 اينچي لنوو- مدل Ideapad 320- AF Lenovo Ideapad 320- AF- 15 inch La..
Ideapad 520 - I
 لپ تاپ 15 اينچي لنوو -مدل Ideapad 520 - I
لپ تاپ 15 اينچي لنوو- مدل Ideapad 520 - I Lenovo Ideapad 520 - I - 15 inch L..
Ideapad 320 - AB
 لپ تاپ 15 اينچي لنوو -مدل Ideapad 320 - AB
لپ تاپ 15 اينچي لنوو- مدل Ideapad 320- AB Lenovo Ideapad 320- AB- 15 inch La..
Ideapad 520 - F
 لپ تاپ 15 اينچي لنوو -مدل Ideapad 520 - F
لپ تاپ 15 اينچي لنوو- مدل Ideapad 520 - F Lenovo Ideapad 520 - F - 15 inch L..
Ideapad 320 - AJ
 لپ تاپ 15 اينچي لنوو -مدل Ideapad 320 - AJ
لپ تاپ 15 اينچي لنوو- مدل Ideapad 320- AJ Lenovo Ideapad 320- AJ- 15 inch La..
Ideapad V310- G
لپ تاپ 15.6 اينچي لنوو  - مدل Ideapad V310 - G
  لپ تاپ 15.6 اينچي لنوو  - مدل Ideapad V310 - G ..
Ideapad V310- F
لپ تاپ 15.6 اينچي لنوو  - مدل Ideapad V310 - F
  لپ تاپ 15.6 اينچي لنوو  - مدل Ideapad V310 - F ..
Ideapad V310- E
لپ تاپ 15.6 اينچي لنوو  - مدل Ideapad V310 - E
  لپ تاپ 15.6 اينچي لنوو  - مدل Ideapad V310 - E ..
Ideapad V310- A
لپ تاپ 15.6 اينچي لنوو  - مدل Ideapad V310 - A
  لپ تاپ 15.6 اينچي لنوو  - مدل Ideapad V310 - A ..